Naudojimo sąlygos

Atnaujinta 2022 m. gruodžio 15 d.

Šios paslaugų teikimo salygos ("sąlygos") reguliuoja jūsų santykius su Medžiotojų Klubo Valdymo Sistema ("paslauga"), veikiančia adresais mkvs.lt ir app.mkvs.lt, kurią administruoja ir tvarko MB "Stoica" ("mes", "mūsų").

Jūsų prieiga prie paslaugos ir jos naudojimas grindžiamas sutikimu su šiomis sąlygomis ir jų laikymusi. Šios sąlygos taikomos visiems lankytojams, vartotojams ir kitiems, kurie prieina prie ar naudojasi paslauga.

Pasiekdami ar naudodamiesi paslauga, sutinkate laikytis šių sąlygų ir sutinkate su visomis teisinėmis pasekmėmis. Jei visiškai ar iš dalies nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesinaudoti paslauga.

Piktybiškai nesilaikant šių sąlygų jūsų paskyra gali būti pašalinta be išankstinio perspėjimo. Kitais atvėjais mes visada įspėsime apie sąlygų nesilaikymą prieš įmantis tolimesnių veiksmų.

Paskyra

Jūs atsakote už savo paskyros bei slaptažodžio saugumą. Mes negalime ir nebūsime atsakingi už bet kokius patirtus nuostolius ar žalą jei nesilaikysite šios saugumo prievolės.

Jūs negalite naudoti savo paskyros neteisėtam intelektinės nuosavybes platinimui ar kitoms veikloms, kurios pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jūs esate atsakingas(-a) už visą turinį ar veiksmus kurie buvo atlikti naudojantis jūsų paskyra. Į tai įeina trečiosios šalys turinčios jūsų prisijungimo duomenis ir vartotojai esantys jūsų paskyros žinioje (jūsų medžiotojų klube).

Šios salygos yra reglamentuojamos, aiškinamos ir vykdomos pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. Jei kuri nors šių sąlygų nuostata bus pripažinta negaliojančia ar neįvykdoma kompetetingos jurisdikcijos teismo, likusios šių sąlygų nuostatos liks galiojančiomis.

Mokesčiai bei jų pakeitimai

Naudotis MKVS sistema galima nemokamai, o už papildomas tinklapio funkcijas yra taikomas abonementinis mokestis ("PREMIUM"). Mokestis yra taikomas visam medžiotojų klubui, nepriklausomai nuo narių skaičiaus. Mažiausias galimas plano galiojimo laikotarpis yra vienas mėnuo.

Apmokėti už PREMIUM galima apmokant išrašytą sąskaitą. Negavę apmokėjimo už PREMIUM mes pasiliekame teisę sustabdyti PREMIUM paslaugą iki kol kliento apmokėjimas už paslaugą bus įvykdytas.

Mes savo nuožiūra ir bet kada galime pakeisti galiojančius abonementinius mokesčius už naudojimąsi paslauga. Bet koks abonementinio mokesčio pakeitimas įsigalios tuo metu galiojančio atsiskaitymo ciklo pabaigoje.

Mes jums pateiksime prideramą išankstinį pranešimą apie bet kokius abonementinių mokesčių pasikeitimus, kad suteiktume jums galimybę nutraukti jūsų prenumeratą prieš įsigaliojant šiems pakeitimams.

Jūsų tolesnis naudojimasis paslauga įsigaliojus naujam abonementiniam mokesčiui reiškia jūsų sutikimą sumokėti pakeistą abonementinio mokesčio sumą.

Atsakomybės ribojimas

Mes neįsipareigojame užtikrinti nepertraukiamo paslaugos tiekimo, kadangi jų veikimui gali daryti įtaką veiksniai kurie nepriklauso nuo mūsų valios. Mes įsipareigojame dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintume kiek įmanoma sklandesnį paslaugų teikimą, tačiau visais atvejais neatsakome už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų veiklos sutrikimų.

Naudodamiesi paslauga jūs sutinkate, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios sąlygos nenumato kitaip, mes nesame ir nebūsime atsakingi už paslaugos teikimo sutrikimus. Naudodamiesi paslauga jūs suprantate ir sutinkate, kad paslaugos teikiamos be jokių mūsų patvirtinimų ar garantijų, kad paslauga veiks ir paslauga bus teikiama tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių jums ar tretiesiems asmenims.

Sąlygų pakeitimai

Mes pasiliekame teisę vienašališkai redaguoti ir keisti šias sąlygas bet kuriuo metu. Esant esminiams taisyklių pakeitimams mes apie juos pranešime el. paštu visiems mūsų klientams pries mažiausiai 30 dienų. Kas yra esminiai pakeitimai bus nustatomi mūsų nuožiura.

Toliau naudojantis mūsų paslaugomis po šių sąlygų pakeitimų, jūs sutinkate laikytis atnaujintų sąlygų. Jeigu su naujomis sąlygomis nesutinkate, dalinai arba bendrai, prašome nesinaudoti paslauga.

Susisiekite su mumis

Jeigu turite klausimų dėl šių naudojimo sąlygų, prašome susisiekti su mumis el. paštu pagalba@mkvs.lt.


← Atgal į titulinį